ประกาศกรมทางหลวงชนบทประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบภาคปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์ฺ) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ : 17 ก.ค. 2561 16:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 09 ก.ค. 2561 16:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ : 02 ก.ค. 2561 10:00

ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 13:00

ฟังผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2561

วันที่ : 20 มิ.ย. 2561 12:45

ข่าวทั้งหมด
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 27 ก.พ. 2561 16:45

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นายช่างไฟฟ้า)

วันที่ : 28 มิ.ย. 2560 13:15

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 26 มิ.ย. 2560 14:00

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 12:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 15:45

สทช.ที่ 14 (กระบี่) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ : 03 ธ.ค. 2558 14:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 26 ส.ค. 2558 19:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

วันที่ : 11 มิ.ย. 2558 18:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน

วันที่ : 30 เม.ย. 2558 13:30

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน

วันที่ : 27 เม.ย. 2558 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

อินทราเน๊ต    

 

home