ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 28 พ.ย. 2561 17:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 21 พ.ย. 2561 22:15

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 12 พ.ย. 2561 12:00

ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 31 ต.ค. 2561 11:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 27 ก.พ. 2561 16:45

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (นายช่างไฟฟ้า)

วันที่ : 28 มิ.ย. 2560 13:15

แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 26 มิ.ย. 2560 14:00

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 15 มิ.ย. 2560 12:00

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 23 พ.ค. 2559 15:45

สทช.ที่ 14 (กระบี่) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ : 03 ธ.ค. 2558 14:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

home