ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการตัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่: 
พุธ, ตุลาคม 31, 2018 - 11:00