จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองกะปง อ.กะปง จ.พังงา

รูปภาพ: 

วันที่: 
พุธ, พฤศจิกายน 6, 2019 - 17:00