Menu

ข่าวภารกิจ ทช.

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

สทช.ที่14 (กระบี่) ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายสมชัย ไกรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิ …

สทช.ที่14 (กระบี่) ลงพื้นที่สำรวจออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »

Scroll Up Skip to content