Menu
home
>>
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 26 มีนาคม 2563  นายสุวิทย์ ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกวัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคัดกรองบุคลากรก่อนเข้าอาคาร รวมทั้งคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content