Menu
home
>>
โครงการ “ทช.เชื่อมใจ”มอบรถเข็น (Wheel Chair) ให้ผูู้พิการทางการเคลื่อนไหว

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน  ร่วมส่งมอบรถเข็น (Wheel  Chair) ให้กับแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต  โดยมีนายชัยยุทธ  เขียวจันทร์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต เป็นตัวแทนในการรับมอบรถเข็น  ตามโครงการ “ทช.เชื่อมใจ”มอบรถเข็น(Wheel  Chair)ให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำรถเข็นไปใช้ในชีวิตประจำวัน  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น  ณ  สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content