Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านกอตง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (เวลา 10.30 น.) นายสมยศ  สารวัตร  นายช่างโยธาชำนาญงาน  นางสาวกันยารัตน์  ไชยบุญ  วิศวกรโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านกอตง  อำเภออ่าวลึก  จังหวัดกระบี่  ระยะทาง 3.300 กิโลเมตร  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  ณ  บริเวณโครงการก่อสร้าง ต.คลองยา  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content