Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.4 – บ.ควนปริง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายจเร  ดำรงกุล  นายช่างโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมาเยลข 4 – บ้านควนปริง  อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ระยะทาง 2.336 กิโลเมตร  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  ณ  บริเวณโครงการก่อสร้าง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content