Menu
home
>>
สทช.ที่ 14 (กระบี่) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสมยศ  สารวัตร  นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายจเร ดำรงกุล นายช่างโยธา (พร.) ผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้าง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสอ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ความยาว 90 เมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ  ณ บริเวณโครงการก่อสร้าง

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content