Menu
home
>>
ผส.ทช.ที่ 14 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสายแยก ทล.4 – บ.กอตง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วยนายกฤษฎา  เพิ่มสมบัติ  ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  และนายสมยศ  สารวัตร  นายช่างโยธาชำนาญงาน  ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสายแยก ทล.4 – บ้านกอตง  อ.อ่าวลึก  จ.กระบี่  เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบก่อสร้าง  เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด  รวมทั้งเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางในระหว่างก่อสร้าง

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

Scroll Up Skip to content