Menu
home
>>
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำตรัง (ห้วยนาง-วังหิน) อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายสุวิทย์  ยอดสุรางค์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วยนายสมชัย  ไกรดำ  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี  นายสมยศ สารวัตร  นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้ควบคุมงาน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำตรัง (ห้วยนาง – วังหิน)  อำเภอห้วยยอด  จัหวัดตรัง

 

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง – ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

Scroll Up Skip to content