Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
นายดำรงศักดิ์ คงช่วย วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ มอบหมายให้นางลักษณา เพชรศรี ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์เกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาทรงอุทิศกำลังพระวรกาย กำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอำนวยประโยชน์สุขขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของราษฎร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า และสร้างความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติตลอดมา ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อื่นๆ

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๔ (กระบี่) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

Scroll Up Skip to content